Board of Trustees

Board of Trustees
Sri. Ananthram B A Sri. B C Lokanath Sri. Paramashivaiah G
Sri. W. D. Ashok Sri. W. P. Manjunath Sri. C. Purushotham
Prof. C. L. Basavarajaiah Sri. T. V. Maruthi Sri. W. G. Ramakrishna
Sri. A. C. Chandrashekar Raju Sri. Mruthyunjaya R B Sri. A. R. Srinivasaiah
Sri. M. Gopal Sri. H. N. Muddukrishna Sri. Shankar B
Sri. K. P. C. Swamy Prof. K. P. Narashimha Murthy Sri. G. N. Somashekar
Sri. N. P. Karthik Sri. Narayana P C Sri. T. V. Sriramu
Sri. K. Krishna Swamy Sri. V. Narayanaswamy Sri. Suresh S
Sri. W. P. Shivakumar Sri. M. S. Nataraj Sri. Vijaya Kumar W D